Pháp lý sang tên QSDĐ

Sau đây là các bước và thủ tục để sang tên quyền sử dụng đất :

Bạn đang thắc mắc về các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất? Bạn đang cần tư vấn về thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất hiệu quả? Trước hết hãy cùng ChiakhoaNhadat.vn điểm chiếu theo Mục 5, Điều 188 Điều kiện chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thuế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Quy định trong  Luật đất đai năm 2013.

Điều kiện thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy định trong Điều 188, Luật nhà đất 2013.

Để có thể thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cả hai bên mua và bán cần phải nắm rõ những quy định và điều kiện thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Theo khoản 1, Điều 188, Luật nhà đất 2013 người sử dụng đất có thể thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau :

 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ liên quan đã được công chứng;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;
 • Đất chuyển nhượng vẫn còn đang trong thời hạn sử dụng;

Thủ tục tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Sau khi đã thỏa mãn các điều kiện nêu trên, có thể tiến hành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Bước 1: Hồ sơ công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bước đầu tiên trong thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất là cả hai bên sẽ đến văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh, thành phố, nơi có bất động sản giao dịch. Để lập và công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hợp đồng công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được soạn thảo từ trước hoặc nhờ công chứng viên soạn. Hồ sơ công chứng gồm:

 • Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng theo mẫu;
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình , bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cả hai bên;
 • Dự thảo hợp đồng (nếu có);
 • Bản sao các giấy tờ khác liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà Pháp luật quy định.

Có một số văn phòng công chứng yêu cầu phải nộp kết quả thẩm định trên thực địa. Do Phòng Tài Nguyên và Môi trường công chứng với mãnh đất cần chuyền nhượng. Do đó cũng cần tìm hiểu và thực hiện giấy tờ này nếu cần đến.

Bước 2: Ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Công chứng viên sẽ kiểm tra và xác nhận tất cả những giấy tờ đã được đưa vào hồ sơ. Công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (nếu có). Hoặc sẽ giúp người yêu cầu công chứng soạn thảo hợp đồng dựa trên mẫu có sẵn. Người yêu cầu công chứng sẽ đọc lại hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc công chứng viên sẽ đọc to nội dung hợp đồng cho người yêu cầu công chứng nghe. Sau khi đã đồng ý với các điều khoản ghi trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tiến hành ký vào từng trang trong hợp đồng. Công chứng viên cũng sẽ ghi lời chứng và ký vào từng trang của hợp đồng. Sau khi hoàn thành phí thù lao công chứng tại phòng công chứng thì bạn đã có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng.

Bước 3: Đăng ký sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nộp hồ sơ sang tên tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài Nguyên và Môi Trường cấp huyện nơi có đất cần chuyển nhượng.

Một bộ hồ sơ sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm có:

 • Đơn đăng ký biến động quyền sử dụng đất theo mẫu
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã công chứng
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Các giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, hộ khẩu của hai bên
 • Tờ khai lệ phí trước bạ
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Nếu chỉ chuyển nhượng một phần diện tích đất thì cần phải có hồ sơ đo đạc bản vẽ, số đo diện tích phần đất chuyển nhượng.

Sau khi nhận hồ sơ văn phòng đăng ký đất đất đai sẽ kiểm tra, xác thực. Nếu đủ điều kiện thì tiếp tục thực hiện bước 4.

Bước 4: Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế

Gửi thông báo đến người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nghĩa vụ nộp thuế. Xác nhận những thông tin biến động vào giấy chứng nhận biến động quyền sử dụng đất đã cấp theo quy định Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.